Brinner
Man har avverkat längs järnvägen och det ligger en massa torr sly kvar. Så kommer ett godståg åkandes med ett hjul i låst läge och slår gnistor längs flera mil....