Kravmaskiner

Man hinner bara anlända till Göteborg så sätter kravmaskinerna igång....